ReferenceError: Can't find variable: process phantomjs://platform/util.js:110 HDM-FUN - Studio animacji Crazy Cat Studio

HDM-Fun

Infekcje grzybicze - takie jak kandydoza lub aspergiloza - dotykają miliony ludzi na całym świecie. HDM-FUN stworzył multidyscyplinarny zespół naukowców, który zajął się opracowaniem systemu immunoterapii, aby wzmocnić system odpornościowy pacjenta podczas infekcji grzybicznych. HDM-FUN prowadzi m.in. badania kliniczne leków stymulujących układ immunologiczny oraz upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o immunoterapii. Takie podejście jest doskonałym uzupełnieniem standardowego leczenia, wspomagającego pacjenta w szybszym powrocie do zdrowia. Jeśli ten film komputerowy 2D Cię zaciekawił i chciałbyś zamówić analogiczny explainer video firmy - sprawdź ofertę Crazy Cat Studio!

Animacja 2D HDM-Fun - 1Animacja 2D HDM-Fun - 2Animacja 2D HDM-Fun - 3