Deichmann - Studio animacji Crazy Cat Studio

DEICHMANN

W animacji przygotowanej dla firmy Deichmann poruszona została kwestia dotycząca szeroko pojętego bezpieczeństwa w pracy. Istotne było zobrazowanie konsekwencji wynikających z niewłaściwego posługiwania się narzędziami pracy oraz niedostatecznego przygotowania merytorycznego pracowników. Animacja stanowi niezbędne kompendium wiedzy dla każdej osoby rozpoczynającej swoją przygodę z firmą Deichmann, której priorytetem jest przyjemna i bezpieczna praca.

Animacja 2D DEICHMANN - 1Animacja 2D DEICHMANN - 2Animacja 2D DEICHMANN - 3Animacja 2D DEICHMANN - 4Animacja 2D DEICHMANN - 5Animacja 2D DEICHMANN - 6