Tatrzański Park Narodowy

W animacjach wykonanych na zlecenie Tatrzańskiego Parku Narodowego mieliśmy za zadanie zapoznać turystów z zagrożeniami dla przyrody Parku mogącymi wyniknąć z ich nieodpowiedzialnego zachowania. Przygotowaliśmy serię pięciu animacji traktujących między innymi o niebezpieczeństwie wynikającym z dokarmiania zwierząt, wprowadzania psów na teren Parku czy fotografowania dzikich zwierząt z bliskiej odległości.

Animacja 2D Tatrzański Park Narodowy - 1Animacja 2D Tatrzański Park Narodowy - 2Animacja 2D Tatrzański Park Narodowy - 3Animacja 2D Tatrzański Park Narodowy - 4Animacja 2D Tatrzański Park Narodowy - 5Animacja 2D Tatrzański Park Narodowy - 6