Merchandising

Merchandising 2.0 to bardzo prosty w obsłudze system oparty o internetowy moduł raportowo-analityczny służący do monitorowania oraz zarządzania merchandisingiem. Administrator zdalnie czuwa nad odpowiednią realizacją usługi monitorując obecność merchandiserów w punktach sprzedaży. W przypadku problemu określa jego przyczynę oraz podejmuje działania mające na celu wyeliminować nieprawidłowości. Klient za pomocą modułu może w każdej chwili sprawdzić realizację usługi.

Animacja 2D Merchandising - 1Animacja 2D Merchandising - 2Animacja 2D Merchandising - 3Animacja 2D Merchandising - 4Animacja 2D Merchandising - 5